ณ ริมน้ำเจ้าพระยา ต.เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อพริกแดง ลอยหม้อแกง เรียก”แล่นใบ”
อีกล่องเรือ ลู่ลมไป ใช้คำนี้
เสกสรรค์สร้าง ร้านรสเลิศ บรรยากาศดี
ณ แห่งนี้ “แล่นใบ.. อยุธยา

ก่อนปฐมบทแล่นใบ มีนาคม 2564

เพิ่มเติม เกี่ยวกับความหมายของ “แล่นใบ” และที่มา>>